Privacyverklaring 'designed by mandy'

 

'Designed by mandy', eigenaar Mandy van Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.designedbymandy.nl

Nijverheidsstraat 1-21

6658EM Beneden-Leeuwen

06-24247507

 

Persoonsgegevens die 'designed by mandy' verwerkt

'Designed by mandy' verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • Bedrijfsgegevens (Kvk, BTW, IBAN, website-adres)

 

Waarvoor 'designed by mandy' persoonsgegevens verwerkt

'Designed by mandy' verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Facturatie.
  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om te communiceren.
  • Om goederen en diensten bij jou af te kunnen leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

'Designed by mandy' neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 'designed by mandy') tussen zit. 'Designed by mandy' gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Benodigde hardware om werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren:

Software Adobe, Microsoft Office, Hostned

 

Hoe lang we persoonsgegevens worden bewaard

'Designed by mandy' bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 'Designed by mandy' hanteert de volgende bewaartermijn  van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, adres, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s):

  • Gehele duur van samenwerking.
  • Communicatie en facturatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

'Designed by mandy' verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die 'designed by mandy' gebruikt

'Designed by mandy' gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe 'designed by mandy' persoonsgegevens beveiligen

'Designed by mandy' neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@designedbymandy.nl